Kontaktpersoner

Bestyrelse

Niels Erik Nielsen
Formand
Maja Jessen
Næstformand
Frank Schmücker
Sekretær
Jens Peter H. Nielsen
Bestyrelsesmedlem og skydeudvalgsformand
Gert Daniel
Bestyrelsesmedlem og bowlingudvalgsformand
Leif Kokkendorff
Bestyrelsesmedlem og fodboldudvalgsformand
Lars Schultz Christensen
Bestyrelsesmedlem og badmintonudvalgsformand
Jesper Jessen
Bestyrrelsesmedlem og kasserer

Øvrigt

Jørgen Markmøller
Revisor
Jytte Hougesen
Revisor