Kontaktpersoner

Bestyrelse

Niels Erik Nielsen
Formand
Maja Jessen
Næstformand
Frank Schmücker
Sekretær
Gert Daniel
Bestyrelsesmedlem og bowlingudvalgsformand
Lars Schultz Christensen
Bestyrelsesmedlem og badmintonudvalgsformand
Mia Lundsberg
Bestyrelsesmedlem (SUP)
Louise Tørner
Sekretær (SUP)

Øvrigt

Jørgen Markmøller
Revisor
Jytte Hougesen
Revisor