Regler for udendøres fodbold

Lovgrundlaget for 7-mands fodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilfø- jelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.

§ 1. Banen.

Der spilles på en bane med idealstørrelsen 65 x 51 meter, eller på tværs af en normal fodboldbane (1/2 bane benyttes).

Målfeltet:

Feltets størrelse er 8 x 25 meter.

Feltet skal være tydeligt markeret ved opkridt- ning. Evt. anden markering se turnerings- reglementet

Målfeltet og straffesparkfeltet er identiske.

Straffesparkmærket:

Der placeres et kryds midt på målfeltets forreste linie - 8 meter inde på banen og midt for målet. Krydset gælder som straffespark- mærke.

Midterlinien og -cirklen:

Midterlinien og -cirklen kan udelades, men banens midtpunkt skal være tydeligt mar- keret.

Målene:

Målenes størrelse er 5 x 2 meter (minifod- boldmål).

I turneringsreglementet kan der fastsættes anden banestørrelse, -afmærkning og mål- størrelse.

 

§ 2. Spillernes antal.

Et hold består af 7 spillere samt et antal ud- skiftningsspillere (se turneringsreglementet).

En af spillerne skal være målmand.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af

spillere på holdet.

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning af spillet.

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren. Se dog turneringsreglementet. Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller.

 

§ 3. Spillets igangsættelse.

Begyndelsessparket er retningsfrit.

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

 

§ 4. Afstandsregel.

Ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden.
Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være uden for målfeltet og mindst 7 meter fra bolden.

 

§ 5. Straffespark.

Straffespark tages 8 meter fra mållinien og midt for målet.

Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal være bag straffesparkmærket og mindst 7 meter fra bolden

 

§ 6. Mixfodbold.

I mix må der højest være 3 herrer excl. målmanden - på banen.
Udvist spiller regnes i den forbindelse som værende på banen.

Mål scoret af damer tæller dobbelt (dog ikke i eget mål).

 

Udarbejdet og godkendt af: Firmaidrætten - 2014

Niels Erik Nielsen
Formand